Birey Nedir?

Birey Nedir?
Birey ve Toplum Nedir? - Nospera
0

Birey Kelimesinin Tanımı ve Kökeni Nedir?

Birey kelimesinin farklı alanlarda birçok tanımı olsa da temel olarak duygu ve düşünceleri ile hareket
edebilen her bir kişiye denir. Birey kelimesi eski Türkçe’de “bir kişi, birisi” anlamında gelen biregü
kelimesinden türemiştir. Bireyler bir araya gelerek toplumu oluştururlar.

Birey kelimesinin birçok tanımı vardır. Türk Dil Kurumu’na göre birey kendine özgü niteliklerini
yitirmeden bölünemeyen tek varlık olarak tanımlanmıştır. Psikoloji bilim alanında ise insan topluluklarını
oluşturan, insanların birbirine benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri
de bulunan tek can olarak tanımlanmıştır.

Birey ve Toplum Nedir? - Nospera
Birey ve Toplum Nedir? – Nospera

Sosyoloji bilim alanında da toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri olarak tanımlanmıştır. Birey kelimesinin birçok farklı alanda da benzer tanımları bulunmaktadır.

Birey ve Toplum İlişkisi

Bu tanımları incelediğimizde birden çok bireyin bir araya gelerek toplumları oluşturduğunu ve genel özelliklerinin benzemesi dışında bireyleri birbirinden ayıran kendine has özellikleri olduğunu çıkarabiliriz. İyi bir birey olabilmek için temel olarak kendimize has olan özelliklerimizi kabullenmeli ve bu özellikleri sevmeliyiz.

Çoğu tanımda görüldüğü üzere bireylerin insan topluluklarını oluşturduğundan bahsedilmekte. Her bir birey yani her bir insan tek olarak hayatını sürdürebilse de sosyal bir varlık olduğu için mutlaka diğer bireyler ile iletişim halinde olmaktadır. İyi bir birey olabilmek için bu zorunluluktur. İyi bir birey kendine özgü nitelikleri çerçevesinde toplum içerisindeki diğer bireyler ile iletişiminin devamlılığı için toplum kurallarına uymak zorundadır.

İyi bir birey olmak için bireyin kendi özelliklerinden fedakârlık etmeden toplum kuralları çerçevesinde toplum içerisindeki varlığını sürdürmesi gerekmektedir.

Nospera

Paylaş