Alternatif (AC) Akım Nedir?

Alternatif (AC) Akım Nedir?
Alternatif Akım Nedir Nospera
1

Alternatif Akım (AC) Nedir? Dalga Şekilleri Nelerdir?

Periyodik şekilde yönü ve şiddeti (genliği) zamana bağlı olarak değişen akıma alternatif akım denir. Alternatif akımda en çok karşılaşılan en çok kullanılan dalga türü sinüzoidal (sinüs) dalgasıdır. Bunun yanı sıra farklı uygulamalarda testere, diktörtgen, üçgen, kare ve trapezoidal dalga şekilleride kullanılır.

Alternatif Akım Dalga Şekilleri
Alternatif Akım Dalga Şekilleri

Elektrik üretim santrallerinin hepsinde üretilen akımın dalga şekli sinüzoidaldir. Bu santrallerde üretilen akım evlerimize ve sanayilere dalga şekli değişmeden aynı şekilde iletilir. Bunun dışında haberleşme hatlarında kullanılan taşıyıcı sinyallerde aynı şekilde sinüs (sinüzoidal) dalga şekline sahiptir. Dünya’da kullanılmakta olan elektrik enerjisinin %90’ı geçen bir miktarı farklı teknik sebeplerden dolayı Alternatif Akım (AC) olarak üretilmektedir.

Alternatif Akım’da (AC) Saykıl Nedir?

Saykıl, alternatif akım üreten bir altarnatörün bir tam tur dönmesi ile gerçekleşen dalga şeklidir. Sinüzoidal dalga şeklinde bir saykıl tamamlandıktan sonra sinyal aynı şekilde kendini tekrarlamaya başlar.

Alternatif Akımda Saykıl
Alternatif Akımda Saykıl

Alternatif Akım’da (AC) Periyot Nedir?

Periyot, tam bir saykılın gerçekleştiği süreye denir. Periyot “T” simgesi ile gösterilir ve birimi saniye (s)’dir.

Alternatif Akımda Periyot
Alternatif Akımda Periyot

Alternatif Akım’da (AC) Alternans Nedir?

Sinüzoidal bir sinyalde x eksen çizgisini referans olarak kabul edersek sinyalin x eksen çizgisinin üst kısmında kalan bölümü pozitif (+), alt kısmında kalan bölümü ise negatif (-) alternans olarak adlandırılır.

Alternatif Akım'da Alternans
Alternatif Akım’da Alternans

Alternatif Akımda (AC) Frekans Nedir?

Sinüzoidal bir sinyalde bir saniyede tekrarlanan saykıl sayısına frekans denir. Bir alternatif akımın frekansının olabilmesi için periyodunun olması gerekmektedir yani alternatif akım belirli aralıklar ile sürekli bir saykılı tekrarlıyor ise o sinyalin frekansı hesaplanabilir. Frekans “f” işareti ile gösterilir ve birimi Hertz(Hz)’dir.

Periyodun çarpmaya göre tersini alırsak o sinyalin frekansını buluruz.

Alternatif Akımda Frekans Hesaplama
Frekans Hesaplama

Alternatif Akım’da (AC) Açısal Hız Nedir?

Sinyalin bir saniyede radyan cinsinden yaptığı salınım sayısını gösteren parametreye açısal hız denir. Açısal hız omega (ω) ile gösterilir. Sinüzoidal sinyalin zamanın bir fonksiyonu olarak genel gösterimi;

Alternatif Akım Açısal Hız Formülü
Alternatif Akım Açısal Hız Formülü

Yukarıdaki formülde;

A: Sinyalin alabileceği en büyük değer yani genliği

ϕ: t=0 anındayken sinyalin açısal pozisyonu yani faz açısı

Nospera

Paylaş