Alternatif Akımın (AC) Aldığı Değerler

Alternatif Akımın (AC) Aldığı Değerler
Alternatif Akımın Aldığı Değerler Nospera
0

Alternatif Akımın Aldığı Değerlerin Bulunması

Alternatif akımın (AC) yönü ve şiddeti olan zamana göre değişen bir akım türü olduğunu, dalga türlerini vb. Alternatif Akım Nedir? başlıklı yazımızda bahsetmiştik. Bu yazımızda ise Alternatif akımın (AC) aldığı değerlerden ve bu değerlerin nasıl hesaplandığından bahsedeceğiz. Alternatif Akımda (AC), ani, tepe , ortalama ve etkin(efektif) değerler vardır. Şimdi bu değerlerin ne olduğuna ve nasıl hesaplandığına bakalım.

1. Ani Değer

Sinüzoidal (Sinüs) dalga şekline sahip ve sürekli olarak şiddeti değişen alternatif akımın veya geriliminin herhangi bir t anında olan genlik değerine ani değer denir. Ani değerde akım ve gerilim belirtilirken küçük harfler kullanılır. Ani akım “i” ile ani gerilim ise “v” harfi ile gösterilir.

Ani Değerlerin bulunabilmesi için aşağıdaki formüller kullanılır;

Ani Akım Formülü
Ani Akım Formülü
Ani Gerilim Formülü
Ani Gerilim Formülü

Im= Maksimum Akım , Vm= Maksimum Gerilim

2. Tepe Değer

Alternatif gerilim veya akımın ani değerlerinden en büyüğüne tepe değeri denir. “Vm” ile gerilimin, “Im” ile akımın tepe değeri gösterilir.

Alternatif Akım Tepe Değeri
Alternatif Akım Tepe Değeri

Tepeden Tepe Değer

Sinüzoidal (sinüs) dalgasında negatif tepe değer ile pozitif tepe değer arasında bulunan genlik değerine tepeden tepeye değer veya tepeden tepeye gerilim denir. “Vpp” ile gösterilir.

Alternatif Akım - Tepeden Tepeye Değer
Alternatif Akım – Tepeden Tepeye Değer

3. Ortalama Değer

Alternatif akım ya da gerilim sinyali için ortalama değer bulunurken tüm alternanslar pozitif olarak alınır.

Alternatif Akım - Ortalama Değer
Alternatif Akım – Ortalama Değer

Ortalama değeri hesaplarken periyotun her t anındaki değerleri toplanır ve hesapta kullanılan genlik sayısına bölünür.

4. Etkin (Efektif) Değer

Alternatif akım veya gerilimin bir yükün üzerinde yapmış olduğu işe eşit miktarda iş yapan doğru akım (DC) karşılığına etkin yani efektif değer denir.

Alternatif Akım - Etkin(Efektif) Değer
Alternatif Akım – Etkin(Efektif) Değer

Ortalama ve Etkin Değer Formülleri

Alternatif Akım -Ortalama ve Etkin Değer Formülleri
Alternatif Akım -Ortalama ve Etkin Değer Formülleri

Aşağıdaki formüller ile akım ve gerilimin ortalama değerleri bulunur.

Gerilimin Ortalama Değer Formülü
Gerilimin Ortalama Değer Formülü
Akımın Ortalama Değer Formülü
Akımın Ortalama Değer Formülü

 

Alternatif Akım (AC) ampermetrelerde ölçülen akım ve Alternatif Akım (AC) voltmetrelerde ölçülen değer aksi söylenmediği takdirde etkin değer olur.

RMS= Root Mean Square (Karesel Ortalamanın Karekökü)

Gerilimin Efektif Değer Formülü
Gerilimin Efektif Değer Formülü
Akımın Efektif Değer Formülü
Akımın Efektif Değer Formülü

 

 

 

 

 

Paylaş
İlginizi Çekebilir