Plüton Hangi Yılda ve Neden Cüce Gezegen Olarak Adlandırıldı?

Plüton Hangi Yılda ve Neden Cüce Gezegen Olarak Adlandırıldı?
Plüton Neden Gezegen Değilde Cüce Gezegen?
0

Plüton’un Gezegen Statüsünün Değerlendirilmesi

Plüton, uzun yıllar boyunca Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerden dokuzuncu gezegen olarak kabul edildi. Ancak, Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), 2006 yılında Plüton’un gezegen statüsünü yeniden değerlendirdi ve yeni bir sınıflandırma getirdi. Bu değerlendirme sonucunda Plüton‘un “Cüce Gezegen” olarak sınıflandırılmasına yolu açıldı.

Uluslararası Astronomi Birliği’nin Gezegen Tanımı

Uluslararası Astronomi Birliği’nin daha önceki gezegen tanımı, Güneş çevresinde dolanan, küresel bir şekle sahip ve yeterince büyük olan bir gökcisimleri şeklindeydi. Fakat IAU’nun yeni tanımına göre, bir gezegenin sınıflandırılabilmesi için çevresinde yörüngesinde başka cisimlerin olmaması şartı da eklenmiş oldu.

Plüton, yörüngesinde Güneş etrafında dönerken, yakınında Kuiper Kuşağı adı verilen bir bölge bulunmaktadır. Bu bölgede, benzer büyüklükte birçok cisim bulunmaktadır. Dolayısıyla, Plüton, çevresindeki Kuiper Kuşağı nesneleriyle etkileşim halinde olduğu için, gezegen olarak sınıflandırılma kriterlerini tam olarak karşılamamaktadır.

Plüton‘un Cüce Gezegen Olarak Sınıflandırılmasının Kararı

2006 yılında yapılan bu tanım değişikliği sonucunda, Plüton, Cüce Gezegen olarak isimlendirildi. Cüce gezegenler, Güneş etrafında dolanan, küresel bir şekle sahip olan ancak çevresinde temizlenmemiş bir yörüngeye sahip olan gökcisimleridir.

Bu tanım değişikliği, Plüton’un gezegenliğinin geri alınmasıyla ilgili bazı tartışmalara yol açtı. Bazı insanlar, Plüton’un gezegen olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünürken ve savunurken, diğerleri ise Uluslararası Astronomi Birliğinin’nin tanımını desteklemektedir. Tartışmalar uzun süredir devam etse de, Plüton’un Cüce Gezegen olarak sınıflandırılması bilimsel toplumda kabul görmektedir.

Sonuçta, Plüton, 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği’nin kararı ile Cüce Gezegen olarak sınıflandırıldı. Bu sınıflandırma, Plüton’un yörüngesindeki Kuiper Kuşağı’nda bulunan nesnelerle etkileşimi nedeniyle gezegen statüsünün çıkarılmasına sebebiyet verdi. Plüton hala Güneş Sistemi’ndeki önemli bir gökcismi olsa da, artık Cüce Gezegenler kategorisinde yer almaktadır.

Paylaş