pH Değeri Nedir? Suların pH Değerleri Kaçtır?

pH Değeri Nedir? Suların pH Değerleri Kaçtır?
pH Değeri Nedir?
0

pH Değeri Nedir?

pH değeri, bir maddenin asitlik veya bazlık derecesini ölçen bir ölçü sistemidir. “pH” kelimesi, Potansiyel Hidrojen (Potential Hydrogen) ifadesinin kısaltmasıdır ve bir çözeltinin içindeki hidrojen iyonlarının (H+) yoğunluğunu ifade eder. pH değeri, 0 ile 14 arasında bir ölçek üzerinde ifade edilir, bu ölçekte:

 1. pH 0-6 arası değerler asitleri temsil eder. pH 0 en asit, pH 6 ise hafif asitliği temsil eder.
 2. pH 7 nötr bir değeri ifade eder. Bu, bir maddenin nötr (asitlik veya bazlık açısından tarafsız) olduğu anlamına gelir. Saf su, genellikle pH 7 olarak kabul edilir.
 3. pH 8-14 arası değerler bazları temsil eder. pH 8 hafif bazik, pH 14 ise en bazik değeri ifade eder.

pH değeri, kimyasal reaksiyonların hızını ve doğasını etkileyebilir. Özellikle çözeltilerde pH kontrolü, birçok endüstri ve laboratuvar uygulamasında önemlidir. Ayrıca, biyolojik sistemlerde (örneğin, insan vücudu) pH değeri, önemli biyokimyasal süreçlerin düzenlenmesi için hayati bir rol oynar.

pH ölçümü için kullanılan cihazlar pH metrelerdir. pH metreye bir örnek veya çözelti uygulandığında, cihaz, pH değerini okumak için elektrotlar kullanır. pH değeri, çoğu zaman renkli göstergelerle de belirlenebilir, ancak bu yöntem daha az hassas ve kesin sonuçlar verir.

pH değerinin önemi, sulama suyunun tarım alanlarında, su arıtma işlemlerinde, gıda üretiminde, kimyasal reaksiyonlarda ve sağlık bilimlerinde kontrol altında tutulmasında yatar. Özellikle bu değerlerin ölçülmesi ve kontrolü, çevresel ve sağlık açısından önemli bir rol oynar.

Sularda pH Değerinin Önemi ve Olması Gereken Değer:

Sulardaki pH değeri, su kalitesini ve çeşitli yaşam formları için uygunluğunu belirlemede kritik bir öneme sahiptir. İşte sulardaki pH değerinin önemi ve olması gereken değer hakkında daha fazla bilgi:

Önemi:

 1. Ekosistem Sağlığı: Suda pH değeri, sucul ekosistemlerin sağlığı için hayati bir faktördür. Birçok su organizması, belirli bir pH aralığında yaşayabilir ve bu aralığın dışındaki pH değerleri, sucul yaşamı olumsuz etkileyebilir.
 2. Balık ve Diğer Canlılar: pH değeri, özellikle tatlı su ve deniz suyu balıkları için önemlidir. Aşırı asidik veya bazik koşullar, balıkların üreme, beslenme ve solunum yeteneklerini olumsuz etkileyebilir.
 3. Bitki Büyümesi: Toprak pH’sı, bitki büyümesini etkilerken, sulardaki pH değeri de su bitkileri için önemlidir. Suyun pH’si, bitkilerin besin maddelerini emme yeteneklerini etkileyebilir.
 4. Su Arıtma: pH değeri, su arıtma tesislerinin etkinliğini etkiler. Su arıtma işlemlerinde pH kontrolü, suyun içindeki metallerin çökertilmesi ve suyun içilebilir hale getirilmesi için önemlidir.

Olması Gereken Değer:

Sularda pH değeri, belirli türler ve koşullar için ideal olarak değişebilir. Ancak genel olarak, sudaki pH değeri 6.5 ile 8.5 arasında olmalıdır. Bu aralık, birçok tatlı su organizması için uygun yaşam koşullarını sağlar. Ancak bazı özel durumlar için bu aralıktan sapmalar gerekebilir:

 • Deniz suyu genellikle pH 7.5 ile 8.4 arasındadır.
 • Tatlı su göletlerinde veya akarsularda, pH değeri 6.5 ile 8.5 arasında ideal olarak tutulmalıdır.
 • Tarım için sulama suyunun pH’si, yetiştirilen bitkilere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

pH değeri, çevresel koşullara ve su kaynağına bağlı olarak değişebilir, bu nedenle düzenli pH ölçümleri ve uygun düzeltmelerin yapılması, suların ekosistemlere ve insan kullanımına uygunluğunu korumak için önemlidir. Su pH’sinin kontrol edilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve su kaynaklarının korunması için hayati bir faktördür.

Su Arıtma Cihazlarında pH Değeri Nasıl Ayarlanır?

Su arıtma cihazları, genellikle içme suyunun pH seviyelerini ayarlamak için bir dizi yöntem kullanabilirler. İşte su arıtma cihazlarının pH değerini nasıl ayarlayabileceğine dair yaygın yöntemler:

 1. Kimyasal Dozajlama: Su arıtma sistemlerinin bir parçası olarak kimyasal dozajlama üniteleri kullanılabilir. Bu üniteler, pH’ı yükseltmek veya düşürmek için kimyasal maddeleri suya eklerler. Örneğin, pH’ı yükseltmek için kireç (kalsiyum hidroksit) veya soda külü (sodyum karbonat) gibi bazik kimyasallar kullanılabilir. pH’ı düşürmek için ise asidik maddeler, genellikle kükürtik asit veya hidroklorik asit kullanılabilir.
 2. Karışım Tankları: Su arıtma sistemlerinde, pH seviyesini ayarlamak için özel karışım tankları kullanılabilir. Bu tanklarda suyun pH seviyesi, belirli bir oranla istenilen pH seviyesine getirilir.
 3. İyon Değişim Reçineleri: İyon değişim reçineleri, suyun içindeki iyonları değiştirerek pH seviyesini ayarlayabilirler. Bu reçineler, hidrojen iyonlarını (H+) veya hidroksil iyonlarını (OH-) suya salarak pH’ı düzeltebilirler.
 4. Ters Osmoz Sistemleri: Ters ozmoz (RO) su arıtma sistemleri, içme suyunun pH’ını doğrudan ayarlamak yerine, RO membranları tarafından geçirilen suyun pH’ını belirler. RO sistemleri, çoğu zaman nötr pH’da su üretir. Bu nedenle, suyun pH’ını düzeltmek için daha sonra bahsedilen diğer yöntemler kullanılabilir.
 5. Mineral Dengeleme: Bazı su arıtma cihazları, suyun pH’ını ayarlamak için mineral dengesini değiştirir. Örneğin, alkalin su jeneratörleri, içme suyuna alkalin mineraller ekleyerek pH’ı yükseltebilirler.
 6. Filtrasyon ve Adsorpsiyon: Bazı filtre malzemeleri, suyun pH’ını doğrudan etkileyebilirler. Özellikle bazik mineraller içeren filtreler, suyun pH’ını yükseltebilir. Örneğin, kireçtaşı veya magnezyum içeren filtreler bunun için kullanılabilir.

Su arıtma cihazının hangi yöntemi kullandığı, cihazın türüne ve tasarımına bağlıdır. Genellikle, suyun pH seviyesini ayarlamak için kimyasal dozajlama veya mineral dengesini değiştiren cihazlar daha yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle, belirli bir su arıtma cihazının pH ayarlama yetenekleri ürünün teknik belgelerinde veya kullanım kılavuzunda belirtilir. pH ayarı yaparken, suyun belirli bir pH seviyesine getirilmesi gerektiğinde dikkatli ölçümler ve ayarlamalar yapılmalıdır.

Su pH Değeri Ölçümü Nasıl Yapılır?

Suların pH değeri ölçmek için kullanılan yaygın bir yöntem pH metreler veya pH ölçerlerdir. Aşağıda suların pH değerini nasıl ölçeceğinizi adım adım açıklayan bir rehber bulunmaktadır:

Malzemeler:

 1. pH metre veya pH ölçer.
 2. Temiz su (ölçümleri yapmadan önce pH elektrodu temizlemek için kullanılır).
 3. Ölçüm yapılacak su örneği.

Adımlar:

 1. Hazırlık: pH ölçümünü yapmadan önce pH metre veya pH ölçer elektrodunu temizlemek çok önemlidir. Elektrodu temizlemek için distile su veya pH elektrot temizlik solüsyonu kullanabilirsiniz. Temizlik işlemi cihazınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir, bu nedenle cihazınızın kullanım kılavuzunu takip etmelisiniz.
 2. Örnek Alma: pH değerini ölçmek istediğiniz su örneğini temin edin. Bu örnek, ölçülen suyun temiz ve istikrarlı bir temsili olmalıdır. Örneğin, içme suyunu ölçmek istiyorsanız, bir bardak içme suyu kullanabilirsiniz.
 3. Elektrodun Hazırlanması: pH ölçer elektrodunu örnek suyun içine yerleştirmeden önce temizlendiğinden emin olun. Elektrodu suya daldırırken elektrodun yüzeyini suyun tamamen kapladığından emin olun.
 4. Ölçüm: pH ölçer cihazınızı açın ve örnek suyun içine elektrodu dikkatlice daldırın. Elektrodun alt ucu suyun içinde serbestçe hareket etmelidir. Birkaç saniye bekleyin, çünkü pH ölçümü stabil hale gelene kadar bir süre gerekebilir.
 5. Okuma Alınması: pH ölçer cihazınız, ölçülen suyun pH değerini ekranda gösterecektir. Bu değeri kaydedin.
 6. Temizlik ve Saklama: Ölçümü tamamladıktan sonra elektrodu temizleyin ve cihazı kapatın. Elektrodu temizlemek için distile su kullanabilir veya cihazınızın kılavuzundaki talimatları takip edebilirsiniz. pH ölçer cihazı temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Suların pH değeri, özellikle içme suyu, havuz suyu, akvaryum suyu veya endüstriyel işlemlerde suyun kalitesini izlemek için önemlidir. pH ölçümleri, suyun asidik, nötr veya bazik olduğunu belirlemek ve suyun kullanılabilirliği ve çevresel etkileri hakkında bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılır.

Su Markalarına Göre pH Değerleri

 • Niksar marka suyun pH değeri 9,4’dur.
 • Damla marka suyun pH değeri 8,9’dur.
 • Munzur marka suyun pH değeri 8,45’tir.
 • Kardelen Mineralli marka suyun pH değeri 8,30’dur.
 • Saka marka suyun pH değeri 8,22’dur.
 • Tekir marka suyun pH değeri 8,21’dir.
 • Pınar marka suyun pH değeri 8.2’dir.
 • Aroma marka suyun pH değeri 8,15’tir.
 • Nestle marka suyun pH değeri 7,74’dir.
 • Atlantis marka suyun pH değeri 8,03’tür.
 • Hayat marka suyun pH değeri 8’dir.
 • Aytaç Doğal Mineralli marka suyun pH değeri 8’dir.
 • Kardelen marka suyun pH değeri 8’dir.
 • Taşkesti marka suyun pH değeri 8’dir.
 • Javsu marka suyun pH değeri 7,69’dur.
 • Erikli marka suyun pH değeri 7,67’dir.
 • Sırma marka suyun pH değeri 7,55’tir.
 • Abant marka suyun pH değeri 7,5’tir.
 • Fuska marka suyun pH değeri 7,5’tir.
 • Duru marka suyun pH değeri 7,45’tir.
 • Sultan marka suyun pH değeri 7,24’tür.
 • Buzdağı marka suyun pH değeri 7,1’dir.
 • Hamidiye marka suyun pH değeri 6,61’tir.
 • Özkaynak marka suyun pH değeri 6,42’dir.

Deniz Suyunun pH Değeri Kaçtır?

Deniz suyunun pH değeri yaklaşık olarak 7.5 ile 8.4 arasında değişebilir. Ancak bu değerler deniz suyunun özellikle bölgesel ve mevsimsel değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Genel olarak, deniz suyu nötr veya hafif bazik bir karaktere sahiptir.

Deniz suyu, içerdiği tuzlar ve mineraller nedeniyle tipik olarak bazik (alkalin) bir özelliğe sahiptir. Deniz suyu pH’ı, çevresel koşullara ve coğrafi konumuna bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, suyun tuzluluk düzeyi, sıcaklık, besin maddelerinin miktarı ve denizdeki kimyasal reaksiyonlar gibi faktörlere bağlı olarak meydana gelir.

Özellikle açık denizlerde, deniz suyunun pH değeri genellikle daha istikrarlıdır ve yaklaşık 7.5 ile 8.2 arasında değişebilir. Ancak kıyı bölgelerinde, nehirlerin denize döküldüğü yerlerde veya endüstriyel faaliyetlerin etkilediği bölgelerde pH değeri dalgalanabilir. Bu nedenle deniz suyunun pH değeri, yerel koşullara ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Deniz suyunun pH değerinin izlenmesi ve ölçülmesi, deniz ekosistemlerinin sağlığını ve deniz canlılarının yaşam koşullarını anlamak için önemlidir. Ayrıca, okyanus asitlenmesi gibi çevresel sorunların etkilerini değerlendirmek için de deniz suyu pH değeri izlenir.

Havuz Suyu pH değeri Kaçtır?

Havuz suyunun pH değeri, genellikle 7.2 ile 7.8 arasında olmalıdır. Bu pH aralığı, havuz suyunun sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılması için önerilen değerlerdir. İşte bu pH aralığının neden önemli olduğu hakkında bazı nedenler:

 1. Yüzgeçlere ve Gözlüklere Zarar Verme: Havuz suyunun pH değeri çok düşükse (asidik), yüzme ekipmanlarınızı, yüzgeçleri ve gözlükleri zarar verebilir. Ayrıca, bu düşük pH, yüzücülerin gözlerinde tahrişe neden olabilir.
 2. Yüzme Konforu: pH değeri uygun aralıkta olduğunda, su daha rahat ve yüzücü dostu olur. pH’nın yüksek veya düşük olması, yüzme sırasında ciltte tahrişe veya kaşıntılara neden olabilir.
 3. Kimyasal Etkinlik: Havuz suyunun pH değeri, dezenfektanların (örneğin, klor) etkinliğini etkiler. pH seviyesi uygun olmadığında, dezenfektanlar daha az etkili olabilir, bu da bakteri ve alglerin büyümesine neden olabilir.
 4. Korozyon ve Kireçlenmeyi Önleme: Havuz tesisatı ve ekipmanları, yanlış pH seviyeleri nedeniyle korozyona veya kireçlenmeye karşı hassas olabilir. Doğru pH değerleri kullanmak, bu tür zararları önlemeye yardımcı olabilir.
 5. Su Kalitesi ve Şeffaflık: Uygun pH seviyeleri, havuz suyunun berrak ve temiz kalmasına yardımcı olur. pH değeri uygun olmadığında, su bulanıklaşabilir veya renk değiştirebilir.

Havuz suyunun pH değeri, düzenli olarak test edilmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapılmalıdır. pH seviyesini ayarlamak için pH artırıcılar (pH yükseltici) veya pH düşürücüler (pH azaltıcı) kullanılabilir. Havuz suyu pH’sını düzenli olarak kontrol etmek, sağlıklı ve güvenli bir yüzme deneyimi sağlamak için önemlidir.

En Çok Tüketilen Yiyeceklerin pH Değerleri

Aşağıda, bazı yaygın yiyeceklerin yaklaşık pH değerlerini bulabilirsiniz. Ancak unutmayın ki yiyeceklerin pH değerleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir, bu nedenle aşağıdaki değerler yaklaşık değerlerdir:

 • Limon suyu: pH yaklaşık 2.0 – 2.6
 • Portakal suyu: pH yaklaşık 3.3 – 4.2
 • Elma: pH yaklaşık 3.3 – 4.0
 • Süt: pH yaklaşık 6.4 – 6.8
 • Yumurta beyazı: pH yaklaşık 7.6 – 8.0
 • Domates: pH yaklaşık 4.0 – 4.9
 • Salatalık: pH yaklaşık 5.1 – 5.9
 • Patates: pH yaklaşık 5.4 – 6.0
 • Balık: pH değeri, türüne ve çeşidine bağlı olarak değişebilir, genellikle nötr pH yakınındadır (yaklaşık 6.0 – 7.5).
 • Et (örneğin, tavuk veya sığır eti): pH değeri, etin kesimine ve saklama koşullarına bağlı olarak değişebilir, genellikle nötr pH yakınındadır (yaklaşık 5.5 – 7.0).

Bu yiyeceklerin pH değerleri, gıda endüstrisi, mutfak uygulamaları ve sağlık açısından önemlidir. Bazı gıdaların düşük pH değerleri, özellikle turşular veya salamura gıdalar gibi koruyucu gıdalarda kullanılırken, diğerleri nötr veya hafif bazik pH değerlerine sahiptir. pH değerleri, yiyeceklerin lezzeti, rengi ve saklanabilirliği üzerinde etkili olabilir.

Paylaş
İlginizi Çekebilir